Request Type (required)
  WarrantyResizeExchangeReturnOthers

  Quy định sửa chữa, bảo hành và đổi trả của Hebes by Chloe

  Đây là bản tóm tắt, các bạn có thể xem bản chi tiết khi click vào link này.

  Trường hợp không được đổi trả:

  • Các sản phẩm Final Sale, thường sẽ có dấu final sale trên receipt hoặc packing list khi bạn nhận hàng.
  • Các sản phẩm custom, tùy chỉnh charms, đá theo yêu cầu của khách hàng.
  • Các sản phẩm mất tag, mất hộp, security tag đã gỡ, sản phẩm đã được sử dụng.